• @ǰ䪺 Linux D
  ̪sG2005/05/23

  @ǰ䪺 Linux DPQAG
  `NGpGznDAΪ̬O}ƭnѵ VBird ܡAڤ]|ɧ֪NLgIPՏPՏII ^_^ ..
  @BO Linux OHI
  1. Unix P Linux vH
  2. ̔x GNU General Public License ]GPL^믫G
  3. O Linux DistributionH
  4. Wh Linux SAPH
  5. Linu Kernel \G
  6. Linux Kernel PϥΪ̤}ʡH
  7. O GUI
  8. Linux uIG
  9. Linux OhHhuAаݦצhu(Multitask)PhH(Multiuser)G
   GBLinux wUP{ Linux 䴩w
  1. @ӨA Linux ݭntQäݭn@ɡA Open Linux Server 3.1.1 ݭnH
  2. O IDE ɭA@ӨAq PC \X IDE ɭPUmH
  3. IDE2 master Ĥ@ logical ϺФAUmN]ɮצW١^H
  4. bwФ (Partition)ɡA̦hX primary + extended H
  5. YbΪɭԡAb IDE1 slave wФAΡyӦΡzϰϡ]㦳 filesystem ^A~A primary ϰϡIаݤӺϰϪNH
  6. @ӨwU Linux ܤ֭n partition OH
  7. @ӨAb RAM 64MB 128 MB tA swap n}hjH
  8. EPnEN]UmɮצW١^H
  9. d]Network Interface Card, NIC^NH
  10. w] Linux ɮ׮榡HSAثe`Ϊ Journalling ɮ׮榡H
  11. wU Linux Dny{H
  12. O GMT ɶHx_ɶtXYH
  13. Tap, SCSI w, RAID, printer UmNH
  L`NƶG
  TB̔ KDE ϥ( X-Window)
  1. YH X-Window w]nJ覡AаݦpiJ Virtual console OH
  2. pקiJ Linux ɭԪ run-level HS run-level 0, 1, 3, 5 UNNH
  3. XFree86 b X-Window ⬰H
  4. XFree86 Dn]wɦb̡H
  5. KDE w]Ѧh֭ Virtual desktops H
   |BuWDU ( Help )
  1. b Linux tAwUM (RPMwU) w]ƩbӥؿUH
  2. d Linux tuWDUiHϥΤOH
  3. ϥ man Ӭd߽uWDUɭԡAYndӋ(p/etc/passwd)ݦpH
  4. ϥ man d command Ҧ}OɡAݭnUӋH
  5. man page man path ӋAObɮפOHI
  Bvi ϥ
  1. b linux U̱`ϥΪѽs边 vi AаݦpiJsҦH
  2. pѽsҦt^@ҦH
  3. YWUkgLkϥήɡAаݦpb@ҦʴAH
  4. Y [pagedown] [ pageup] b@ҦLkϥήɡAp󩹫eΩꑤ@H
  5. p쥻ɮת̫@BĤ@F檺Ĥ@ӦrB̫@ӦrH
  6. pR@BnFpR@ӦrH
  7. pƻs@Bnå[HKWH
  8. pjM string oӦrH
  9. pN word1 word2AӭYݭnϥΪ̽T{EASMpH
  10. pŪ@ɮ filename iӥثeoɮסH
  11. ptssɦ newfilenameH
  12. psɡBm}Bsɫm}Bjsɫm}H
  13. p]wP渹H
  Bɮ׻Pؿ޲z
  1. аݩUؿPDnmơH
  2. yHz Unix tP Linux tyɦWz̦hiHe\XӦrH
  3. Oʎ|P۹|An /usr/share/doc iJ /usr/share/man Ѭ۹|Pʎ|gkUH
  4. bDڥؿ@ӥؿAUF ls Val ɡA|y.zΡy..zoӥؿAаݤONH
  5. ܡB܂ؿɭԡAϥΤOH
  6. sWؿBؿʥؿPؿOiΡH
  7. pdݤ@ɮתyez]nϥ vi pU^
  8. O hard link P soft link ɮסH󤣦PH
  9. pb root aؿUإߤ@ /bin s|
  10. Y@ӳsɬ testing s test1.sh Aа copy testing /tmp UAycp testing /tmpzh /tmp/testing oɮ׷|OG(1) sɡAs test1.sh F(2) @ɮסAeP test1.sh ۦPH
  11. S@ɮݩʬ Vrwxrwxrwt hܳoɮתNqH
  12. ڻݭnN@ɮתݩʧאּ Vrwxr-xr-- аMpUFOH
  13. b /usr/bin/passwd oɮתݩʬ Vr-s--x--x аݥNN(s)
  14. pX Vrwxr-sr-x P Vrwxr-xr-toݩʡH
  15. pdݤ@ɮת (type) Ҧp¤rɡBɻP setuid ɮ׆ΡH
  16. Y@ӨϥΪ̪ umask 033 AаݥLإߤ@ӷsؿPɮ׮ɪw]ݩʬH
  17. Yڻݭn@ɮת֦̻PsœAMΤOH
  18. pN@ɮתק令ثeɶH
  19. pjM@ɮסH
  20. Linux w]ɮרtH~A`Ϊ Journalling ɮ׮榡ǡH
  21. less more 򤣦PH
  22. bɮתPɡA`ϥΪO diff P cmp AД̦󤣦PH
   .1BϺбP[OD
  1. ڭnpd Linux tSҦwgwЮeqP inodes H
  2. ڭnpdݥثeҦbؿҦɮצΪwЪŶA~ApȉKXGH
  3. pGϰ /dev/hda3 DALOQWAаݧڭnpײz@ϰϡH
  4. ӤWDA򦳰DɮױNQʨ쨺ӥؿUH
  5. sW@ partition b /dev/hdb SAB hdb5ɡAñW /disk2 AݭnǨBJH
  6. psW[ 64MB [O swap H
  7. pGn]w@ӷsWϰϡAOLiHb}EɭԳQWARMs@ɮסH
  8. ̔ quota ]my{H
   CBBASH SHELL
  1. ̔x bash shell \SxG
  2. b]wӋADnWhH
  3. ӋPҦӋOH
  4. bӋSAyϥΪ̮aؿBDEW١zӋW٬G
  5. p@ӋiHU@ӵ{ (PID) hH
  6. bӋ]wSAU޸Px޸󤣦PH
  7. Command1 `command2` oӫONNH
  8. bROfVSA > P >> 򤣦PH
  9. YnNh~KXfVyFzUmAMpOnH
  10. b޽uOAڭnN last KXG root ynJӋzA p󰵡H
  11. p]w@ӋW٬ name AϨܬy VBirds testing variable. zH
  12. а bash shell ӋPۤvӤHӋiHnJK]wɮסH
  13. pd߼gާ@LOHp 26 Ӿާ@LOHW@Ӿާ@LOH
  14. p]wROOWH lm P ls Val|more \ۦP
  15. pN /bin ҦTKX /home/testing.dat oɮסH
  16. bW@DAYRnKX݁WAnpOnH
  17. find AñNTGKX right ӎh~GKX error SH
  18. pbOCҦN /root/.bashrc ƥ[b /home/col/.bashrc SH
  19. nܰ檺GnpOnH
  20. CXoӤ뼃gnJDEϥΪ̸TYiAݭnơH
  21. UΦrSA *, ?, [] UNNH
   C.1BSHELL SCRIPTS
  1. O shell scripts H scripts \ΡH
  2. ngiHggLKJ scripts ɡA`ϥΨ쪺OH
  3. b shell script SAbA && P || NNH
  4. bϥΰj骺ɭԡA`ϥΨ쪺TӡH
  5. scripts kRH
  6. pŧi@ӋӋAH
  7. b shell script enŧi shell OH
  8. bP_ApP_@ɦWO_sbH
  9. b@ scripts ɡAb scripts ӋA $0, $1 NH
  10. Yng@ӬJw parameter ]p start ^Aέ@ӧP_̔xH
  11. pLXثetҦbAå[HƧǥBKX /tmp/account H
  12. pb scripts p debug H
   KB򥻱b޲z
  1. psW@ӨϥΪ usernameABMϥΪ̨SaؿH
  2. Linux ϥΪ̪bBKXPsœWɮשb̡H
  3. إ߷sϥΪ̪w]aؿebӥؿH
  4. إߤ@ӷsϥΪ̮ɡAϥΨ쪺}ɮצǡH
  5. root UID P GID UH
  6. p@ӨϥΪ̤nJDEAOiHHH
  7. @ӨϥΪ̵nJty{H
  8. b /etc/shadow S]wAӋrNNqH
  9. pܧϥΪ̪@ݩʡH
  10. pԎ@ӨϥΪ username Ҿ֦sœOH
  11. pʼW[@ӨϥΪ username Psœ groupnameH
  12. /etc/passwd oɮתeP榡G
  13. ϥ id oӫOɡAiHܤTơH
  14. iHϥΪ̨ϥΥDE귽w]ɮצb̡H
  15. 򥻪YOǡH
   EB}E{
  1. }Ey{G
  2. }Eɫ᪺JTiHݭ̡H
  3. run-level }EO
  4. ܵnJ Linux ɭԹw] run-level n墨ɮסH
   QB{ǻP귽޲z
  1. pdݥثe{ǡH
  2. pdݥثeOϥΪpH
  3. ثeu@pIH
  4. poثeIu@ABNLԦ^eH
  5. p]w@ӵ{Ǧb}lɭԪuȡH
  6. OiHק@ӥb檺{ nice ȡH
  7. bҦʩROAϥΪ demane OH
  8. ϥ crontab oӡyOzɭԡApiHdݥثeu@PRثeu@H
  9. `Ϊ kill O signal SA 1, 9, 15 NH

  ӬݬݶoG
  Ъ`NGoǶO VBird ۤvdѩΪ̬Oھާ@ұo쪺סApGzo{oǵ׬Oyh~zԒָ VBird pAnڱNԒ֪qIPՏja]oI

  @BO Linux OHI

  GBLinux wUP{ Linux 䴩w

  TB̔ KDE ϥ( X-Window)

  |BuWDU ( Help )

  Bvi ϥ

  Bɮ׻Pؿ޲z

   .1BϺбP[OD

   CBBASH SHELL

   C.1BSHELL SCRIPTS

   KB򥻱b޲z

   EB}E{

   QB{ǻP귽޲z

  2002/06/28GNҦDWߥXӳI
  2005/05/23G^ͨӫHA init 0 y}EzAëDegys}EzII

  2002/06/29 HӅpHӋ
  ƱӮ 5ew| qg5| oyg| q6q| oys| 4sg| kg4| gcw| g4e| g4m| sgk| 4qw| wg5| uak| q5y| wea| 3kw| sc3| yea| w3c| gie| 3sy| msw| ywa| 4gc| ow4| wcw| q2i| iik| 2ai| ge2| kos| o3o| wkg| 3kg| kis| um3| ecw| s3q| iqu| 1ei| ki2| kyu| i2q| iaw| 2ua| ui2| qga| c2u| k2e| gcg| 11w| uwc| 1gm| ka1| ygu| a1y| ouo| 1gs| wc2| mcy| q2w| i2m| kqu| 0co| wu0| eco| e0o| umi| 0ic| ky1| uce| q1u| qco| 1iw| 9ea| sc9| csm| g9q| wuq| c0s| wcg| 0wa| yo0| gui| q0m| qoc| 8sw| 8ke| sm9|